Türkiye İtibar Akademisi adına Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nce gerçekleştirilen ve Sönmez Medya‘nın ana sponsoru olduğu, Türkiye İtibar Endeksi (TİE) araştırmasının ilk yerel endeksi, Bursa‘da gerçekleşecek. Bursa İtibar Endeksi (BİE)…