Bildiğiniz üzere sponsorluklar kısa veya uzun vadeli gerçekleşmektedir. Bazıları tek seferlik, bazıları yıl boyunca devam edecek şekilde bazıları ise uzun yıllık anlaşmalardan oluşur. Her proje diğerinden farklı olduğundan gerçekleşecek sponsorluk anlaşmalarının süresini belirlemek birden fazla değişkene dayanır. Yazımda sponsorluk anlaşmalarının uzunluğunu etkileyecek detaylara değineceğim.

İlginizi Çekebilir: Sponsor Bulma Çalışmalarına Ne Zaman Başlanmalı?

 

Önce en temelinden başlamak istiyorum. Sponsorluk anlaşmanın kapsamı, sponsorluk sözleşmesinin imzalandığı tarihte başlar ve sonlandığı tarihte biter. Yani, sponsorluk haklarının kullanımı sadece projenin esnasında değil, öncesinde de uygulanabilir. Bu sayede markalar, proje öncesinde gerçekleşen tanıtım ve duyuru faaliyetlerinden de faydalanabilir.

Sponsorluğun Uzunluğunu Belirlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Projenin Türü ve Süresi
  • Pazarlama Hedefleriniz
  • Sponsorluk İçin Ayırdığınız Bütçe
  • Anlaşmanın Getirileri ve İlişki
  • Rekabet Durumu
  • Sözleşmeden Kaynakları Haklar

Merak etmeyin, tümünü detaylandırdım.

 

1 – Projenin Türünün ve Süresinin Etkisi

Sponsorluk anlaşmasının uzunluğunu belirleyen ilk detay, herkesin aklına gelebileceği gibi sponsor olunacak projenin türü ve süresidir. Sponsorluk anlaşması, sponsor olunan projenin süresine uygun olarak belirlenmelidir. Çeşitli örneklerle alternatif seçenekleri değerlendireceğim.

Eğer oldu-bitti olarak nitelendirdiğim etkinlik (fuar, kongre, konferans, söyleşi, zirve, panel vb.) odaklı bir sponsorluk gerçekleşiyorsa, sponsorluğun uzunluğu ilgili etkinliğin sonuna kadar geçerli olacaktır. Bu türden sponsorluklar genellikle tek seferlik veya kısa vadeli olarak gerçekleşir.

Sezon bazlı gerçekleştirilecek projeler (dizi, tiyatro oyunu, sinema filmi, spor kulübü, turnuva vb.) odaklı anlaşmaları inceleyeceksek, sponsorluğun uzunluğu, ilgili projenin uzunluğuna göre değişir. Örneğin, bir oyuna sponsor olan marka, tiyatro sezonu boyunca sponsorluğu değerlendirir. Üç ay sürecek bir turnuvanın sponsorluğu da ilgili üç ayı kapsar. Bir spor kulübünün sponsorluğu en az sezon sonuna kadar geçerli olacaktır. Örnekleri artırmak mümkündür.

Çok yıllık sponsorluklar da ayrıca değerlendirilebilir. Örneğin bir mekânın (stadyum, kültür-sanat merkezi vb.) isim hakkı veya bir faaliyetin (arkeolojik kazılar, sosyal sorumluluk projeleri vb.) sponsorlukları beş veya daha uzun süre boyunca hayat bulabilir.

 

2 – Pazarlama Hedeflerinin Süreye Etkisi

Markaların hedefleri ve pazarlama stratejileri de sponsorluğun süresinde belirleyici olur. Örneğin, bir ürünün lansmanını desteklemek için kısa vadeli bir sponsorluk anlaşmaları tercih edilebilinirken marka bilinirliğini uzun vadeli olarak artırmak adına çok yıllık sponsorluk anlaşmaları gerçekleştirilebilir. Ortaklığın sunduğu fırsatlar, projenin doğası ve beklentiler, anlaşma süresini etkileyen faktörlerdir.

Aynı şekilde, sadece belli bir konuda (örneğin, kadın istihdamı, sürdürülebilirlik gibi) marka farkındalığı oluşturmak isteniyorsa ilgili projeler tercih edilir. Uzun vadeli stratejiler genellikle daha uzun süreli anlaşmaları gerektirirken, kısa vadeli stratejiler ise esneklik sağlar. Pazarlama hedefleriniz, sponsor olunacak projenin seçimi konusunda sizi yönlendirecektir. Her yapılan seçim de sponsorluğun süresini etkiler. Sponsorluk boyunca uygulayacağınız iletişimleri ve pazarlama faaliyetlerini dikkate almalısınız. Hedeflerin ne zaman tamamlanacağını belirlemek, anlaşma süresinin doğru şekilde planlanmasına yardımcı olacaktır.

 

3 – Sponsorluk İçin Ayrılan Bütçenin Süreye Etkisi

Sponsorluk bütçeleri sonsuz olmadığından proje seçimini etkiler ve dolaylı yoldan sponsorluğun süresini belirler. Sponsorluğun süresini belirlerken bütçenizi ve insan, zaman gibi kaynaklarınızı göz önünde bulundurmalısınız. Uzun vadeli anlaşmalar daha yüksek maliyetlere ve uzun süreli taahhütlere yol açabilirken, kısa vadeli anlaşmalar daha esnek olabilir.

Gerçekleşecek çok yıllık sponsorluk anlaşmalarında, ödeme seçenekleri, sponsorluğun süresini etkileyebilir. Örneğin, bir yıllık sponsorluklar için 10 birim, 3 yıllık sponsorluklar için 25 birim, 5 yıllık sponsorluklar için 35 birim isteniyorsa, tabi ki 5 yıllık sponsorlukları değerlendirmek daha ekonomik olacaktır. Yine de her zaman 5 yıllık sponsorluk için yeterli bütçe bulunmayabilir. Bu durumda sunulan diğer seçenekler değerlendirilerek sponsorluğun süresi belirlenebilir.

Konuyla ilgili olarak değineceğim son nokta ise ödeme koşulları olabilir. Ödemenin nasıl olacağı anlaşmanın süresini doğrudan etkiler. Sponsorluk bedelleri tek seferde, taksitlerle veya vadeli olarak aktarılabilir. Hatta bazı durumlarda başarı bonusları da maddeler arasında yer alabilir. Proje sahibinin yaklaşımına göre hareket edilerek sponsorluğun süresine dikkat edilmelidir.

 

4 – Anlaşmanın Getirilerinin ve İlişkinin Süreye Etkisi

Sponsorluk anlaşmasının süresi, proje sahipleri ile olan ilişkinize ve deneyimlerinize göre değişebilir. Özellikle sponsorluğun yenilenmesi sırasında geçmiş yaşanmışlıklar belirleyici olur. Daha önce yapılan anlaşmalardan edindiğiniz deneyimi değerlendirerek süreyi belirleyebilir ve daha sağlam ilişkiler kurabilirsiniz.

Farklı bir açıdan yaklaşırsak, daha önceden sponsor olmadığınız bir proje ile “deneyip görmek” adına kısa vadeli anlaşmalar yapmayı tercih edebilirsiniz. Özellikle sponsorluğun riskini en aza indirmek için önce kısa vadeli anlaşmalar yapmak, anlaşmanın getirilerini gördükten sonra anlaşmayı yenilemek iyi bir tercih olabilir.

 

5 – Rekabet Durumunun Süreye Etkisi

Rekabet konusu iki türden değerlendirilebilir. İlki sizinle, ikincisi proje sahibi ile ilgilidir. Rekabetin yoğun olduğu bir sektördeyseniz, sponsorluğun süresini rakiplerinizin etkinliklerini de dikkate alarak belirleyebilirsiniz. Örneğin, daha önceden rakibinizin sponsor olduğu bir etkinliğe şartları zorlayarak dahil olmak bazı imtiyazları gerektirebilir. Rakibinizden daha iyi şartlar sunarak ön plana geçmek adına daha uzun süreli sponsorlukları gerçekleştirmeniz olasıdır.

Proje sahibi ile olan tarafta ise rakiplerinizin ve sizin daha önceden sponsor olmadığınız bir projeye sponsor olmak konusu gündeme gelir. Eğer proje gerçekten nitelikliyse ve rakibinizin sponsor olmasını istemiyorsanız, sponsorluğun süresi bu durumdan etkilenebilir. Kaçırılmayacak kadar iyi bir proje ise uzun süreli sponsorluklar yapmak iyi olacaktır.

Sektör trendleri ve pazar koşulları da göz önünde bulundurulabilir. Sektördeki gelişmeleri takip ederek, sponsorluk anlaşmasının süresini sektördeki değişimlere ve taleplere uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.

 

6 – Sözleşmeden Kaynaklanan Hakların Süreye Etkisi

Sponsorluk sözleşmelerinin amacı her iki tarafı korumaktır. Sözleşmelerde sponsorluğun süresi konusunda alternatif seçenekler olabilir.

Esneklik sağlamak adına sözleşmelere bir “opsiyon” veya “yenileme” maddesi eklenebilir. Yenileme maddesi ile mevcut anlaşmanın süresi uzatılabilir veya şartlar yenilenebilir. Sponsorluk faaliyetleri başarılı bir şekilde ilerliyorsa sponsorluğu güncellemek sadece fayda getirir.

Sponsorluğun süresi konusunda öne çıkan bir diğer madde ise “iptal”, “erteleme” veya “erken çıkış” opsiyonlarıdır. Eğer proje sahibi vaat ettiği hakları yerine getiremez durumdaysa anlaşma erken sonlandırılabilir veya iptal edilebilir. Sponsorluğun askıya alınması veya ertelenmesi de söz konusu olabilir.

Sponsorluğun süresini belirlerken, taraflar arasında karşılıklı güven ve memnuniyeti sağlamak için açık ve net bir dil kullanmaya dikkat etmelisiniz. Anlaşmanın süresiyle ilgili tüm detayları ve koşulları açıkça belirlemek, her iki tarafın da beklentilerini karşılamaya yönelik bir çerçeve oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

 

Sonuç Olarak

Sponsorluğun süresini belirlemek ilk bakışta kolay gibi gözükür. Aslında kolaydır ancak oldukça önemlidir ve zahmetlidir. Altı maddede dikkat edilmesi gerekenleri derlemeye çalıştım. Belirttiğim konuları değerlendirerek, sponsorluk anlaşmasının süresini belirlemek için sağlam bir temel oluşturabilirsiniz.

Sonraki yazılarımda görüşmek üzere…

H. Alper Koç
Anasponsor Kurucu Ortağı

 

Bizimle iletişime geçin!